Sorafenib

 • Nexavar

  88 697.00HUF per bottle
  BUY NOW
  active ingredient
  Nexavar
  Nexavar is used to treat kidney or liver cancer.
 • Soranib

  30 410.40HUF per bottle
  BUY NOW
  active ingredient
  Soranib
  Soranib is used to treat kidney or liver cancer.